AF pirmininkas sveikina!

2019-12-24

Share on Facebook0Share on Google+0
79306186_3140696602623656_4784127842965258240_n

Brangūs ateitininkai,

Kristus bylojo: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų.“ (Lk 12, 49)

Šiandien šis Jo noras atrodo kaip niekada aktualus. Lietuvai santykinai išgyvenant vieną iš geriausių savo ekonominės gerovės laikotarpių istorijoje, kaip minėta filosofo Antano Maceinos raštuose, kyla grėsmė, kad dabartinė visuomenė „Dievo neneigs ir fiziškai su Juo nekovos. Jie tiktai paprasčiausiai Juo nesidomės.“

Būkime tais apaštalais nūdienos visuomenėje, kad tikėjimo ugnis degtų, kad ji neužgestų ir liepsnotų, kad misija, dėl kurios Žmogaus Sūnus atėjo į šią žemę, išliktų gyva.

Ačiū Jums už bendrystę šiais metais.

2020 m. LR Seimas paskelbė Ateitininkų metais. Kviečiame dalyvauti šventinių metų renginiuose ir susitikti Ateitininkų federacijos kongrese 2020 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 2 d. Vilniuje!

Gražių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!

AF Pirmininkas
Justinas Juknys

2019 m.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728