EN

LAIF – Lietuvos ateities investicijų fondas

Kas turi dovaną paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai. Rom 12,8   LIETUVOS ATEITIES INVESTICIJŲ…

INVESTUOKITE Į LIETUVOS JAUNIMĄ

Norėdami prisidėti prie ateitininkų organizacijos plėtros finansiškai, galite: PERVESTI AUKĄ TIESIOGIAI Ateitininkų federacija Kodas: 191956728 A/s LT03 7300 0100 8655…

PRISIJUNGTI PRIE REGULIARIOS PARAMOS VEIKLAI INICIATYVOS

Grupė ateitininkų sendraugių prieš porą metų pasižadėjo reguliariai prisidėti prie Ateitininkų federacijos sekretoriato išlaikymo. Kiekvieną mėnesį į specialią sąskaitą pervedame po 15 Eur…

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728