EN

Ateitininkų metai žiniasklaidoje

RADIJAS ir TELEVIZIJA

2020 01 06 | Ryto garsai „2020 paskelbti Ateitininkų metais.

2020 01 30 | Labas rytas, Lietuva „2020-ieji – ateitininkų metai“.

2020 02 02 | LRT vakaro žinios reportažas apie SAS žiemos akademiją.

2020 02 19 | LRT radijo laida „60 minučių“.

2020 08 06 | LRT Panorama. Vilniuje į federacijos suvažiavimą rinkosi ateitininkai iš visos Lietuvos (su vertimu į gestų k.).

Marijos Radijo laidų ciklas skirtas Ateitininkų metams

2020 01 29 | Marijos radijas „Kas rūpi jauniems. Laidoje pristatoma ateitininkų organizacija. Laidos dalyvės ateitininkės: Liudvika Streikutė, Lauryna Jodko, Miglė Viselgaitė, Inesa Čaikauskienė, Elena Nedzinskaitė. Pašnekoves kalbina studentas ateitininks Juozas Šutas.

2020 02 19 | Marijos radijas „Kas rūpi jauniems“ apie žurnalą „Ateitis“. Laidą veda Goda Malinauskaitė, kuri kalbina žurnalo redaktorių Vytautą Raškauską ir straipsnių autorius Godą Kotryną Užpelkytę ir Igną Stanevičių.

2020 03 04 | Marijos radijas „Kas rūpi jauniems“ apie Ateitininkų metų šūkį „Ateikite kurti“. Laidą veda Juozas Šutas, jo pašnekovai ateitininkai: Laurynas Būda, Kamilė Ziberkaitė ir Aistė Diržytė.

2020 07 15 | Marijos radijo laida „Kas rūpi jauniems“, kurioje JAS pirmininkė Guoda Kliučinskaitė, studentas Vytautas Kukulskis ir moksleivis Andrius Gudauskas kalba apie apie norą būti Berčiūnų Jaunųjų ateitininkų vasaros stovyklos dalimi. Laida veda Goda Malinauskaitė.

2020 08 05 | Kokių piligrimystės galimybių esama pandemijos metu? Kas yra „Mirties kelias“ ir kaip su juo susijęs Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas? Kokį jį pažino ateitininkai šią vasarą išvykę į Šiaurės Lenkiją? Marijos radijo laidoje „Kas rūpi jauniems“ ateitininkai kun. Gabrielius Satkauskas, Rūta Pilkytė, Renata Markevičienė bei Donatas Markevičius. Laidą vedė studentė ateitininkė Miglė Viselgaitė.

2020 08 06 | Laidoje „Kas rūpi jauniems“  kalbama apie Ateitininkų federacijos neeilinį suvažiavimą, jo metu vykusią diskusiją bei tai, kur šiandien esame kviečiami kurti. Laidoje dalyvauja sendraugė ateitininkė Emilija Pundziūtė-Gallois ir studentė ateitininkės Lauryna Jodko bei laidos vedėja Karolina Sragauskaitė.

2020 08 26 | Apie Moksleivių ateitininkų vasaros žygį „Pasūdyk Lietuvą“ ir jo metus išgyventomis patirtimis laidoje „Kas rūpi jauniems“ dalinasi žygio vadovai studentai ateitininkai Ignas Kriaučiūnas, Džiugilė Kersnauskaitė bei laidos vedėjas Juozas Šutas.

STRAIPSNIAI

2020 02 13 | Žurnale „Savaitė“ pokalbis su ilgamečiu ateitininku Vidu Abraičiu apie ateitininkus „Ateitininkai kviečia ateiti kurti“.

2020 02 15 | Ateitininkų Dvasios vadas arkivyskupo Gintaro Grušo kalba Valstybės atkūrimo diAenos pokylyje Kaune.

2020 02 20 | Apie Ateitininkų metus „Catholic News Agency“ straipsnyje.

2020 06 05 | Moksleivių sąjungoa valdybos narė bei Vilniaus krašto ateitininkų vietovės valdybos narė Deimantė Rusteikaitė dalinasi savo mintimis bei patirtimi ateitininkijoje. Laikrašio „Santarvė“ straipsnis.

2020 06 08 | Portalo „Švietimo naujienos“ straipsnis „Svarbiausias ateitininkų tikslas – ugdyti save“, kurio metu studentė Karolina Sragauskaitė pasakoja apie ateitininkus.

2020 08 01 | LRT straisnis „Ateitininkai nepasiduoda pandemijai – žada surengti per 100 pilietiškumo pamokų“.

2020 08 03 | Kviečiame skaityti metinį Ateitininkų federacijos tarybos pranešimą, aptariantį ateitininkams svarbius Bažnyčios, kultūros, visuomenės gyvenimo klausimus. Pranešimą 2020 m. rugpjūčio 1 d. Vilniuje įvykusiame Ateitininkų federacijos neeliniame suvažiavime skaitė tarybos pirmininkas Martynas Pilkis.

2020 08 11 | Naujasis Ateitininkų federacijos pirmininkas Vytis Turonis interviu „Naujasis Ateitininkų federacijos pirmininkas V. Turonis: civilizaciją reikia perduoti jauniems žmonėms“ bernadrinai.lt  portale atskleidžia savo pažintį su ateitininkais bei šiandienos organizacijos misiją. Kalbina studentas ateitininkas Augminas Petronis.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728